condicions

La reserva es formalitzarà únicament després de l’ingrés mitjançant transferència bancària d’una fiança de 100 €.